3
پنج شنبه 4 بهمن 1397
شماره 7587
شهر
23023614
02123023901
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم

شهرداری‌ها بسان ارتش هماره در حال آماده‌باش

برخورد نزدیک
عمری در وزارت کشور، مسئولیت پشتیبانی فنی و تدارکاتی شهرداری‌ها را بر عهده داشتم؛ تقریبا 2دهه‌ونیم. در همه اوضاع و احوال شهرداری‌ها غور و بررسی کردم.
ویژه
جزئیات طرح معماری ایستگاه متروی حقانی در کمیته فنی۳ شورای‌عالی شهرسازی و معماری با حضور معاون معماری و شهرسازی وزارتخانه، مشاور و مجری طرح، نمایندگان اصلی کمیته فنی ۳ در ساختمان دادمان وزارت راه و شهرسازی بررسی شد تا بعد از جمع بندی برای تصمیم‌گیری نهایی به شورای‌عالی شهرسازی ومعماری برود.
کمی پیش از اجرای تحریم‌ها که مانع نقل و انتقال تجهیزات صنعتی به ایران می‌شد، شهرداری تهران توانست معامله و جابه‌جایی برخی از دستگاه‌های مورد نیاز در آتش‌نشانی و مترو را انجام دهد. این دستگاه‌ها اکنون در مرحله انتقال و ترخیص از گمرک قرار دارند.
بودجه
در نخستین نشست کمیته هماهنگی مدیریت شهری که با حضور پیروز حناچی، رئیس مجمع شهرداران کلانشهرهای ایران و محمدرضا عارف، رئیس مجمع نمایندگان تهران برگزار شد، بر استقلال مالی شهرداری‌ها در بودجه سال 98دولت تأکید شد.
همشهری از تاثیر امواج دکل‌های مخابراتی بر سلامت شهروندان گزارش می‌دهد که به تعداد زیاد روی ساختمان‌های شهر نصب شده‌اند

ساختمان‌های شاخک دار شهر

گزارش
هرقدر هم که دیگران انکار کنند اما به هرحال وز وز گوش‌ها، لرزه‌های دست و سردردهای شهروندان به‌خصوص در سال‌های اخیر بیشتر شده.