16هزار کلاس درس در پایتخت نیاز است

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان تهران با اشاره به افزایش تراکم دانش‌آموزان استان تهران اظهار کرد: در استان تهران به ۱۶ هزار کلاس درس نیازمند هستیم.