17
شنبه 5 آبان 1397
شماره 7514
سلامت
123
456
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم
بیماران و خانواده‌هایشان از آوارگی در حیاط بیمارستان‌ها و خوابیدن در خیابان‌ها می‌گویند

کارتن‌خوابی بیماران و خانواده‌هایشان

سلامت
دورتادور صندلی‌ها را پلاستیک پیچیده‌اند تا سرمای شب‌های پاییز و باران اذیتشان نکند.