قصه پرغصه دینار اربعین

مراسم اربعین که می‌رسد هر دستگاهی برای برگزاری باشکوه این رویداد تاریخ‌ساز، قدمی برمی‌دارد و همه در تلاش‌اند تا حداکثر تسهیلات را برای راهپیمایی عزاداران سیدالشهداع برقرار کنند اما در این میان‌گاهی مشکلاتی غیرمترقبه، رشته‌ها را پنبه می‌کند و اسباب تبلیغات سوء معاندان می‌شود.