18
یکشنبه 6 بهمن 1398
شماره 7867
درنگ
23023607
02123023901
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم
رفتند و بازنگشتند

بازنگشته‌ها

در 4سال اخیر کدام ورزشکاران و قهرمانان ملی ایران مهاجرت کردند و دیگر بازنگشتند؟
فهرست اسامی آنها سال به سال طولانی‌تر می‌شود. وقتی به نام‌های ورزشکارانی که سال‌های قبل جلای وطن کردند، نگاه می‌کنیم تعداد آنها بسیار کمتر از کوچ‌کرده‌ها در سال 98 است.