پایتخت آماده برگزاری برنامه‌های پاسداشت ایام فاطمیه
مدیرکل فرهنگی شهرداری تهران از آمادگی پایتخت به‌منظور برگزاری ویژه‌برنامه‌های پاسداشت و گرامیداشت ایام فاطمیهس خبر داد.