23
یکشنبه 6 بهمن 1398
شماره 7867
جهان
۲۳۰۲۳۶۲۷
۰۲۱۲۳۰۲۳۹۱۰
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم

کیوسک

کیوسک
استیضاح ترامپ
مدیران استیضاح دونالد ترامپ، در پایان 3روز ارائه پرونده استیضاح، از تندترین تعابیر درباره او استفاده کردند و با دیکتاتور خواندن ترامپ، از سنا خواستند او را برکنار کند.

انگلیس در مدار اتحادیه اروپا باقی می‌ماند

گفت‌وگو با مسعود اسلامی، سفیر ایران در ایرلند، درباره پیامدهای خروج انگلیس از اتحادیه اروپا
گفت و گو
هفته گذشته، رئیس کمیسیون اروپا و رئیس شورای اروپا توافقنامه خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا را امضا کردند و به این ترتیب  این کشور در 31ژانویه 11بهمن از اتحادیه اروپا خارج می‌شود.