آغاز به‌کار سامانه توزیع سود بورس تا 2ماه دیگر

مدیرعامل سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادارسمات از طراحی سامانه توزیع سود خبر داد و گفت: این سامانه با به‌کارگیری پیمانکاران داخلی و ظرفیت‌های شرکت طراحی شده و ظرف 2‌ماه آینده به بهره‌برداری خواهد رسید.