تمایل دلار برای رشد بیشتر
قیمت دلار در ماه های آینده صعود یا نزول خواهدکرد؟
قیمت دلار دیروز تا 12هزارو 500تومان پیشروی کرد با این حال رئیس‌کل بانک مرکزی می‌گوید:تعادل بازار ارز در‌ماه پایانی سال به نفع عرضه به هم خواهد خورد.