شرایط بهره‌مندی مشمولان غایب از امتیاز ایثارگری والدین
رئیس سازمان وظیفه عمومی ناجا گفت: مشمولان غایب برای بهره‌مندی از کسر خدمت ایثارگری والدین یا معافیت به ازای ۲۸ یا ۲۹‌ماه سابقه ایثارگری والدین تنها تا ۱۲ فروردین سال ۹۸ فرصت دارند.