18
دو شنبه 29 بهمن 1397
شماره 7605
ایرانشهر
23023442
123
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم

خسارت 5 میلیارد تومانی طوفان در سیستان

روزنه
مدیرعامل آب منطقه‌ای سیستان ‌و بلوچستان با بیان این‌که خشکسالی‌های پی‌درپی در منطقه و خشکی کامل دریاچه هامون در سال‌های اخیر موجب شده است بستر خشک دریاچه هامون به کانون اصلی حرکت شن‌های روان تبدیل شود، به همشهری‌ می‌گوید: این شن‌های روان با بادهای موسمی 120 روزه سیستان در منطقه پراکنده می‌شود و مشکلاتی برای اهالی ایجاد می‌کند.
ویژه
پیام‌های خود را با این شماره در میان بگذارید.

بدرقه زاینده‌رود

دریچه‌های سد زاینده‌رود بعد از 20 روز بسته شد‍؛ حالا اصفهانی‌ها برای بازگشایی سد باید به بارش‌های اسفند چشم‌ بدوزند
اصفهان
دریچه‌های سد بسته شد. این تلخ‌ترین صدایی بود که در گوش اصفهانی‌ها پیچید.