تصرف 180 هزار هکتار از اراضی ملی

معاون محیط طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط‌زیست با بیان اینکه از بدو تاسیس و ایجاد مناطق چهارگانه تاکنون حدود یک‌درصد از سطح مناطق تحت مدیریت کشور مورد تصرف قرار گرفته یا واگذار شده‌است، گفت: این عدد باید به صفر برسد.