صعود 25هزار میلیارد تومانی بورس

پس از 2هفته نزول، دیروز بازار سهام به تعادل بازگشت
پس از 2هفته نزول سنگین دیروز بازار سهام 3.3درصد رشد کرد و 25هزار میلیارد تومان به ارزش سهام شرکت‌های بورس اضافه شد.