5
دو شنبه 15 مرداد 1397
شماره 7449
بورس
123
123
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم
ویژه
روزی بدون خریدار در راسته صراف‌ها و زرگرها؛ دیروز سکه و ارز خریدار جدی نداشت و همه دست نگه‌داشتند تا ببینند آخر شب دیشب، عبدالناصر همتی، رئیس‌کل بانک مرکزی چه چیزی در چنته‌اش داشته و رو کرده است؟

10هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری در 2هفته

ارزش کل بازار سهام از اول مرداد تاکنون 100هزار میلیارد تومان رشد کرده است
بورس
در یک رویداد بی‌سابقه قیمت سهام شرکت‌های بورس در کمتر از 2هفته 100هزار میلیارد تومان معادل 10میلیارد دلار رشد کرد.