افزایش خدمات درمانی رایگان برای زوجین نابارور

از آذر1400 پوشش بیمه‌ای خدمات ناباروری به تمامی سازمان‌های بیمه‌گر ابلاغ شد و زوجین نابارور به‌صورت رایگان درمان‌های مورد نیازشان را دریافت کردند.