توسعه فیبرنوری با تصویب مجلس

نمایندگان مجلس شورای اسلامی، شهرداری‌ها و وزارت راه و شهرسازی را مکلف به همکاری در توسعه فیبر‌نوری کردند.