شکایت از وکلا

اگر مواردی وجود داشته باشد که نشان‌دهنده کوتاهی و سهل‌انگاری و تقصیر وکیل در انجام وظایف وکالتی باشد، موکل می‌تواند به دادسرای کانون وکلای مربوطه مراجعه و از وکیل شکایت کند.