ثبت جهانی ابیانه فراموش شد

۱۷ سال از ثبت روستای ابیانه در فهرست انتظار ثبت جهانی یونسکو می‌گذرد، اما هیچ یک از مدیران میراث فرهنگی استان اصفهان از وضعیت این پرونده خبر ندارد.