رفاقت با سگ سیاه افسردگی

حتی اگر بخواهیم مسائل روحی و روانی را به‌ترتیب حروف الفبا هم بنویسیم افسردگی در رتبه‌ اول خواهد بود، این غول بی‌شاخ و دمی که چنان ما را فیتیله‌پیچ می‌کند که نمی‌فهمیم چگونه و کجا خاک شدیم و زندگی را باختیم.