10
یکشنبه 28 مهر 1398
شماره 7788
سینما
23023607
02123023901
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم
ویژه
«بی‌هیچ حرف‌وحدیثی، جوکر بزرگ‌ترین شریر تاریخ کمیک‌بوک‌هاست. او تجسم یین و یانگ در فلسفه چین باستان، یین و یانگ نشان‌دهنده قطب‌های مخالف و متضاد جهان هستند است که میراث‌دار اساطیر کهن و فولکلور است.

استاد حرکت روی مرز خنده و ترس

این روزها همه درباره احتمال برنده شدن خواکین فونیکس در اسکار حرف می‌زنند
خواکین فونیکس، 44ساله است با 35فیلم در کارنامه خود و دست‌کم در نیمی از این فیلم‌ها در نقش اول بازی کرده.