پایان 3تفنگدار

اوو مورالس، آخرین بازمانده رهبران شاخص چپ‌گرای آمریکای جنوبی، در آستانه شکست در انتخابات قرار دارد
مردم بولیوی دیروز به پای صندوق‌های رأی رفتند تا در انتخابات ریاست‌جمهوری، برای ادامه حضور «اوو مورالس» چپ‌گرا در قدرت تصمیم‌گیری کنند.