15
یکشنبه 28 مهر 1398
شماره 7788
سبک زندگی
23023100
02123023901
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم
ویژه
این درست که تهران هیچ وقت انار نداشته، اما ایران همیشه تاریخ، مهد انواع و اقسام انارها بوده است.

خرج زندگی دخل‌تان را نیاورد!

خیلی از خانواده‌ها درگیر دخل و خرج زندگی‌شان هستند اما می‌شود گاهی با رعایت برخی نکات، این شیب عجیب مشکل اقتصادی را با آرامش بیشتری طی کرد
زندگی سهل ممتنع است؛ درست مثل حرف و شعر شیخ دنیادیده شیرازی، اما حرف سعدی فقط از عاشقی نبود و جوانی، حرف این مدلی هم داشت که «بر احوال آن‌کس بباید گریست/که دخلش بود نوزده، خرج، بیست».