رفتارشناسی تورم در‌ماه قرنطینه

تعطیلی کسب و کارها و خانه‌نشینی ایرانیان در فروردین ماه باعث شد تقاضا برای کالاها و خدمات به‌طور محسوس کاهش یابد
فروردین برای ویروس کرونا در ایران‌ماه عسل بود.