12
سه شنبه 2 اردیبهشت 1399
شماره 7922
ادب‌وهنر
23023607
02123023901
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم
روزهای بهمن و اسفند برای دوستداران استاد محمدرضا شجریان به نگرانی و التهاب گذشت. روزی نبود که خبرها و شایعه‌های ضد‌و نقیض درباره سلامت ایشان به گوش نرسد و دوستداران شهسوار آواز ایران را نگران نکند.

ساز‌ها را تنها نگذارید

اقتصاد موسیقی ایران و جهان کرونازده در گفت‌و‌گو با اردوان جعفریان
می‌گویند وزن تمام ویروس ناشناخته کرونا در جهان 5گرم است و توانسته تمام فعالیت‌های دنیا را به تعطیلی بکشاند.