جلسه کمیته مزد99 فردا برگزار می‌شود

عضو کارگروه دستمزد شورای‌عالی کار از برگزاری جلسه کمیته دستمزد شورای‌عالی کار در روز دوشنبه برای رایزنی در مورد حداقل دستمزد سال آینده حقوق‌بگیران مشمول قانون کار خبر داد.