کدام ریسک مهم است

شاپور محمدی، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار، پایش ریسک سیستماتیک یا ریسک فراگیر در بازار سرمایه را از برنامه‌های اصلی این سازمان دانست و گفت: هم‌اکنون ریسک خاصی که بتوان در این بازار به‌عنوان ریسک عمده‌ای از آن نام برد، وجود ندارد.