6
شنبه 11 اسفند 1397
شماره 7615
شهر-۲
23023614
456
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم
در همایش 4دهه معماری و طرح‌های شهری اعلام شد

کیفیت؛ مفهوم از دست‌رفته معماری

مطالبه کیفیت در حوزه معماری و طرح‌های شهری، توسط شهروندان، این روزها به یک امر جدی تبدیل شده است.