22
شنبه 11 اسفند 1397
شماره 7615
جامعه
23023618
123
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم

فرهنگ ایثار و شهادت - 1

ایثارگران بدانند
بقا و پایداری نظام اسلامی محصول عوامل متعددی است که در دوران پیروزی انقلاب، دفاع مقدس و پس از آن تجلی یافت و از علل پویایی و رشد انقلاب اسلامی در ایران، منطقه و جهان شد.

ایران در پنجره فرصت طلایی جمعیت

در حالی که وزارت بهداشت و بهزیستی از روند سالمند شدن جمعیت ایران خبر می‌دهد دکتر محمد میرزایی، استاد جمعیت‌شناسی دانشگاه تهران معتقد است سونامی سالمندی در راه نیست
گزارش
طی سال‌ها و ماه‌های اخیر پاره‌ای از افراد که نوعا مسئولیت نهاد‌های حمایتی و امدادی نظیر بهزیستی را بر عهده دارند متناوبا اعلام نظر می‌کنند که با سونامی سالمندی مواجهیم و به‌زودی موج سالمندی کشور را فرامی‌گیرد!