20
شنبه 11 اسفند 1397
شماره 7615
دانش‌وفناوری
23023644
456
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم

راهکارهای ایرانی برای عبور از دردسر اپل

با محدودیت جهانی اپل برای گواهی‌های توسعه‌دهنده سازمانی، کسب و کارهای داخلی به دنبال راه‌حل جدید برای دور زدن تحریم رفته‌اند
کاربران اپل در ایران بار دیگر با مشکل جدیدی روبه‌رو شده‌اند. همانطور که پیش از این همشهری در گزارش‌های خود اعلام کرده بود شرکت اپل از حدود دو هفته قبل سیاست سختگیرانه‌ای درباره گواهی‌های توسعه‌دهنده سازمانی Enterprise Developer Certificatesدرنظر گرفت و حالا این ماجرای جهانی بیشترین ضربه را به کسب و کارهای ایرانی زده است.