پرواز با بلیت‌های چارتری بین زمین و هوا

وزیر می‌گوید: فروش بلیت هواپیما به‌صورت چارتری تخلف است.