22
شنبه 13 بهمن 1397
شماره 7594
جامعه
23023618
123
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم

مبانی پرداخت حقوق حالت اشتغال3

ایثارگران بدانند
ملاک و معیار حقوق بازنشستگی شهدا، جانبازان و آزادگان مشمول قانون حالت اشتغال، معادل آخرین حقوق و مزایای دریافتی تعیین و پرداخت می‌شود.

سرویس‌های پرحادثه

از ابتدای سال تحصیلی تاکنون 94 حادثه برای سرویس‌های مدارس اتفاق افتاده است
گزارش
بعد از آتش‌سوزی کلاس درس با بخاری‌های ناایمن و غیراستاندارد، این سرویس‌های مدارس هستند که بیشترین بلای جان دانش‌آموزان می‌شوند.