6
شنبه 13 بهمن 1397
شماره 7594
شهر-۲
23023614
456
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم

دریافت یارانه2۰میلیاردی مترو و اتوبوس از دولت

یارانه
روند پیگیری دریافت یارانه حمل‌ونقل شهر تهران از دولت ادامه دارد؛ به‌نحوی که یارانه سال‌های گذشته‌ای که دولت آن را پرداخت نکرده بوده به‌عنوان بدهی دولت ثبت شده تا دریافت شود.
تبدیل کارخانه 85‌ساله سیمان ری به موزه صنعت بعد از گذشت 27 سال همچنان بلاتکلیف است

میراث آلمانی‌ها در انتظار موزه‌شدن

گزارش
کارخانه‌ای قدیمی و تعطیل‌شده با هیبت آلمانی‌اش فقط گام حقوقی را برای موزه‌شدن کم دارد.