14-15
شنبه 27 اسفند 1401
شماره 8738
پرونده 2و3
123
123
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم
ویژه
دبیر شورای‌عالی قرآن شهرداری تهران ضمن تبیین ابعاد برنامه‌ها و فعالیت‌های قرآنی این شورا، به بیان اقدامات و پروژه‌های این مجموعه در ایام ‌ماه مبارک رمضان پرداخت.
بهار نزدیک است و نوروز در پیش و این بار با خودش رمضان را به همراه می‌آورد تا دعای «حول حالنا الی احسن الحال» که هر سال بر سفره هفت سین خواندیم با دعای‌ماه مبارک اجابت شود.
گردشگری
مسیر گردشگری تهران

بهار ایران در تهران

اندیشمندان؛ نوروز را فصل رویش و جوشش می دانند که یادآور رستاخیر عظیم است و بیانگر قدرت باری تعالی در معاد جامدات بی جان است و بیداری جهان از خواب غفلت. اکنون تقارن نوروز با ماه مبارک رمضان گسترش دو خوان نعمت است که مصداق جسم و جان یا تن و روان در زیست آدمی است.