علی‌کوچولو، کمد و ماهی

کتاب «علی‌کوچولو، کمد و ماهی» سروده مصطفی رحماندوست با تصویرگری سارا کثیری به‌تازگی از سوی انتشارات نیستان برای گروه سنی «ب» منتشر شده است.