ادامه مذاکرات برای تعیین دستمزد 1402

نشست سه‌جانبه جامعه کارگری، کارفرمایی و دولت، دیروز جمعه، برای مذاکره بر سر تعیین دستمزد کارگران در سال آینده برگزار شد.