12
شنبه 27 اسفند 1401
شماره 8738
ورزشی
123
123
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم
ویژه
اعداد 1 تا 9 را طوری در خانه‌های سفید قرار دهید که هر رقم در سطرها، ستون‌ها و مربع‌های کوچک 3 در 3 یک‌بار دیده شود. پاسخ‌ها در ادامه آمده است.
جدول 8738

از جام طلایی تا میله!

نگاهی به مهم‌ترین کلیدواژه‌های فوتبال ایران در سال1401
پشت هر واژه، دنیایی از معانی ومفاهیم نهفته است. هر کلمه، فوجی از احساسات و خاطرات آدم‌ها را نمایندگی می‌کند. با واژه‌ها می‌توان به خیلی از حقایق پل زد.