بلندشدن صداها در لندن به نفع فلسطین

لیلا موران، نماینده لیبرال دمکرات در پارلمان انگلیس در تلاش برای به رسمیت شناختن رسمی کشور فلسطین توسط دولت لندن است.