22-23
پنج شنبه 13 بهمن 1401
شماره 8706
پرونده 2و3
123
123
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم

شما نمی‌دانید اینها با زنان محترمه چه کردند

وقایع نگاری
امام‌خمینی ره هوشیارانه، نقش زنان خودباخته را در ابتذال جامعه اسلامی درک کردند و در چارچوب جهان‌بینی توحیدی و مقام انسانی زن که خلیفه‌الله و صاحب کرامت و معنویت است،
ویژه
مسابقه‌ای که برای انتخاب دخترشایسته تدارک دیده شده بود با نسخه اروپایی آن یک تفاوت بزرگ داشت.
تلاش مجله زن روز و ایده‌پردازان برگزاری مسابقه دخترشایسته برای تغییر الگوی دختران ایرانی اما به جایی نرسید.
بررسی‌ها ثابت می‌کند دیدگاه رژیم پهلوی در مورد تغییر وضعیت زنان در جامعه منطبق بر الگوهای غربی بود و نه ارزش‌ها و آموزه‌های اسلامی و بومی جامعه ایرانی.
گزارش
«برای ایجاد تنوع در ظاهر خود و احراز شخصیتی جدید به تغییر چهره و زیبایی خود متوسل شدم، ولی پی بردم که این تغییرات کافی نیست و برای تکمیل آن احتیاج به‌عوض کردن رنگ مو‌های خود دارم».

مسابقه برهنگی با نام دختر شایسته

در دوره پهلوی، بیش از همه بر نقش زیبایی و افسونگری زن ایرانی تأکید و تلاش می شد تا زن ایرانی با طرح‌هایی مثل «دختر شایسته» مدلی از زن اروپایی و غربی باشد
گزارش
از آنجایی که بنیان‌های ایدئولوژیک دولت پهلوی را عناصری چون سکولاریسم، غرب گرایی و ناسیونالیسم شاهنشاهی تشکیل می‌داد، سیاست نوسازی دولت پهلوی متاثر از دیدگاهی بود که نوسازی فرهنگی را ملازم و حتی مقدمه هرگونه نوسازی اقتصادی و اجتماعی می‌دانست .
PDF پرونده 2و3
کوتاه پرونده 2و3
«لاله افتخاری » رئیس هیأت اندیشه‌ورز بانوان قرآنی کشور معتقد است زنان در رژیم پهلوی از اقشار آسیب‌پذیر جامعه بودند.
«فرشته روح‌افزا» استاد دانشگاه و پژوهشگر حوزه زنان و خانواده درباره وضعیت زنان در دوران رژیم گذشته می‌گوید: «نقش زنان قبل از انقلاب همچون نقش زنان کنونی در غرب بود .