20
پنج شنبه 13 بهمن 1401
شماره 8706
ورزش4
123
123
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم
ویژه
اعداد 1 تا 9 را طوری در خانه‌های سفید قرار دهید که هر رقم در سطرها، ستون‌ها و مربع‌های کوچک 3 در 3 یک‌بار دیده شود. پاسخ‌ها در ادامه آمده است.
جدول 8706
وزیر ورزش هم حرف‌های معاون قهرمانی‌اش را می‌زند. حمید سجادی، در دعوای محمد پولادگر با علیرضا دبیر و هادی ساعی، طرف معاونش را گرفته است.

بازگشت ققنوس

محمدرضا گرایی هفته اول اسفندماه در تورنمنت مصر روی تشک می‌رود. این نخستین میدان او بعد از کسب نقره جهان در سال2022 است
محمدرضا گرایی در 72کیلوگرم، محمدهادی ساروی در 97و امین میرزازاده در 130کیلوگرم فرنگی‌کاران اعزامی به این رقابت‌ها هستند.