08
پنج شنبه 13 بهمن 1401
شماره 8706
صفحه‌آخر
23023607
02123023900
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم

آخر هفته خوش بگذره...

حال خوب
معمولا سینما رفتن یکی از تفریحات آخر هفته است که بیشتر خانواده‌ها هم اهلش هستند.
ویژه
حکایت راه‌اندازی این کمپین ساده برمی‌گردد به سال ۱۳۹۶.
زلزله ویرانگر خوی، همزمان که هموطنانمان را در این شهر بی‌خانمان و آواره کرده، افرادی را هم به تکاپو انداخته.
این روزها همه در تدارک خرید شب عیدشان هستند .
انسان‌ها در جوامع شهری در این روزگار، تولدهای مشابهی دارند و عموما، اگر نگوییم همگی، در بیمارستان متولد می‌شوند.
قابِ انقلاب

سینه ستبر

قاب‌های انقلاب بسیارند و بی‌شمار. عکس‌هایی که خاطره ساخته‌اند و در خاطر همه جاخوش کرده‌اند و حالا می‌شود با همه‌شان خاطره‌بازی کرد و رفت به آن روزها.
پایان التهاب رادیواکتیو

پایان التهاب رادیواکتیو

چند روز التهاب رادیواکتیو در استرالیا، سرانجام به پایان رسید و مقامات گفته‌اند: کپسول خبرسازی را که گم‌شدنش جنجال و ترس زیادی ایجاد کرده بود، پیدا کرده‌اند.
انعام 5هزار دلاری
انعام 5هزار دلاری
بارها پیش آمده که دوستان در دورهمی‌هایشان به این فکر کرده‌اند که چطور می‌توانند در زندگی خودشان و دیگران تغییرات مثبت ایجاد کنند.
ساخت مسکن در شهرها و روستاهای مختلف، تاکنون پیشرفت خوبی داشته.
PDF صفحه‌آخر
کوتاه صفحه‌آخر
نگهداری از سالمندان در خانه، شرایط ویژه‌ای دارد .
وقتی به این دو ‌ماه می‌اندیشم که از آن روز صبح گذشته است، چیزی که بیشتر نظرم را جلب می‌کند، کندی گذشت این مدت است.
بله گذشته می‌تواند به تو آسیب برساند.