از کلاسیک‌ها تا محصولات جدید

یکی از ویژگی‌های جشنواره فیلم فجر در دهه‌های 60 و 70، نمایش فیلم‌های مهم تاریخ سینما بود. در آن سال‌ها تقریبا همه آن چیزی که در آرشیو فیلمخانه ملی وجود داشت به جشنواره‌ می‌آمد و در ادوار مختلف روی پرده می‌رفت. سال‌هایی که فیلم‌های صامت و آثار پیشگامان سینما، مانند فیلم‌های گریفیث و آیزنشتاین در جشنواره فجر مخاطب پیگیر داشت.