جهان‌نما/ مسئله کوبا؛ بایدن ادامه‌دهنده راه ترامپ

اولین اقدام مهم دولت جو بایدن درباره کوبا، نخستین نشانه از این واقعیت است که دولت جدید آمریکا می‌خواهد سیاست‌های دوران دونالد ترامپ را در قبال این جزیره حفظ کند.