تلاش 5کشور برای نجات خزر

بزرگترین دریاچه جهان با تنوع زیستی نایاب، سال‌هاست آماج تهدیدات زیست‌محیطی است.