اقتصاد لبنان در پرتگاه بدهی‌های خارجی

نخست‌وزیر لبنان در حالی از ضرورت اصلاحات بزرگ برای نجات اقتصاد سخن می‌گوید که شهروندان این کشور دیگر تحمل فشارهای مالی جدید را ندارند
​​​​​​​این هفته نخستین جلسه هیات دولت لبنان بعد از اعلام تصمیم نخست‌وزیر این کشور مبنی بر توقف پرداخت بدهی‌های یورو پوند اوراق قرضه اروپایی به ریاست میشل عون تشکیل شد.