معاملات زمین دوباره رونق گرفت

قیمت زمین در یک‌سال گذشته 93.5درصد گران‌تر شده است
​​​​​​​قیمت زمین در پاییز امسال نسبت به پارسال به‌طور میانگین 93.5درصد و اجاره خانه 32درصد گران‌تر شده است.