مرگ قاچاقچی مسلح در درگیری با پلیس

​​​​​​​وقتی خانه قاچاقچیان به محاصره پلیس درآمد، آنها شروع به تیراندازی به سوی مأموران کردند اما در این درگیری یک قاچاقچی کشته شد و بقیه پا به فرار گذاشتند.