زمستان سیاه مهاجران سوری

مهاجران سوری که از 5سال پیش در چادرهای کمپ «عرسال» در شمال بعلبک در لبنان زندگی می‌کنند، امسال یکی از سخت‌ترین زمستان‌های سال‌های اخیر را در این منطقه تجربه می‌کنند.