قطع درختان در مسیر آزادراه تهران-شمال جبران می‌شود

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری البرز از نهایی شدن تفاهمنامه کاهش آثار تخریبی آزادراه تهران-شمال خبر داد و گفت: براساس این تفاهم مجری پروژه متعهد شده به ازای درختانی که در طول مسیر قطع شده است، ۳۰۰هکتار جنگل‌کاری انجام دهد.