21
چهار شنبه 10 بهمن 1397
شماره 7592
حوادث
23023622
02123023909
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم
ویژه
2 دوست صمیمی پس از مصرف قرص اکس دچار توهماتی عجیب شدند. آنها بر سر اینکه کدامشان خوش‌تیپ‌تر هستند درگیر شدند تا اینکه با چاقو به جان یکدیگر افتادند و در نهایت حادثه‌ای هولناک رقم خورد.
مرد کلاهبردار پس از سرقت دفترچه‌های بیمه، با آنها داروهای خاص و گران‌قیمت می‌خرید و سپس به قیمت آزاد به دلالان می‌فروخت.

وحشت 36دانش‌آموز در 3حادثه خطرناک

داخلی
3 حادثه جداگانه در 3گوشه از کشورمان جان 36دانش‌آموز را به خطر انداخت.
جنایت در زمان هواخوری زندان

جنایت در زمان هواخوری زندان

درگیری 2سارق در محوطه هواخوری زندان به قتل یکی از آنها منجر شد. به گزارش همشهری، ساعت12 ظهر دوشنبه هشتم بهمن‌ماه، گزارش قتل مردی جوان در یکی از زندان‌های تهران به قاضی کامران رضوانی، کشیک جنایی تهران اعلام شد.
سقط جنین در زیرزمین خانه
سقط جنین در زیرزمین خانه
مامای جوان در زیرزمین خانه‌اش، اقدام به سقط جنین غیرقانونی می‌کرد.
PDF حوادث
کوتاه حوادث
روابط عمومی منطقه 3شهرداری تهران در پاسخ به پیام مردمی مندرج در تاریخ 26دی‌ماه 97تحت عنوان«بافت فرسوده منطقه3خطرناک است»
این همه می‌گویند جلوی پیام‌های تبلیغاتی را می‌گیرند یا گرفته‌اند، شرکتی فعال در زمینه مهاجرت هر روز برای من پیامک تبلیغاتی ارسال می‌کند