شهردارپیشین‌تهران درگذشت

روز گذشته، محمدنبی حبیبی، شهردار تهران طی سال‌های 1362تا 1367و دبیرکل حزب موتلفه اسلامی درگذشت.